Tarieven

Eerstelijnspsychologische zorg heet sinds 1 januari 2014
Generalistische Basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ indien u een officiële psychische stoornis heeft (volgens DSM-V). Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van de volgende zorgproducten: Basis GGZ kort, Basis GGZ Middel, en Basis GGZ Intensief

U hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen, maar de vergoeding blijft
wel onder het verplichte eigen risico vallen, dat is het bedrag dat
u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket
zit, wordt vergoed. In 2021 is het eigen risico bepaald op € 385,- per persoon.

Verwijzing arts:

In het huidige zorgstelsel is het nodig, om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dat u voor de intake een verwijzing heeft van u huisarts / bedrijfsarts.
Het is van belang dat u deze verwijzing bij u heeft op de eerste afspraak en dat op de verwijzing de vermoedelijke DSM diagnose vermeld staat evenals de AGB-code van uw huisarts / bedrijfsarts.

Onverzekerde zorg

Aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, werkgerelateerde problemen en een aantal andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Deze behandelingen vallen onder onverzekerde zorg (OVP).
De behandeling hiervoor dient u zelf te betalen, of in enkele gevallen wordt deze uit een aanvullende verzekering vergoed.
Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt.
De kosten voor onverzekerde zorg worden per consult gerekend.
Het tarief voor een consult bedraagt € 90,- per uur, waarvan 45 minuten contacttijd en 15 min. voorbereiding en administratie etc.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract.

De rekening gaat na afsluiting van de behandeling rechtstreeks naar de ziektekostenverzekeraar. Mochten wij geen contract met uw verzekeraar hebben dan valt deze onder de zogenoemde restitutiezorg. U ontvangt en betaald de rekening dan zelf en kunt deze indienen bij uw zorgverzekeraar

Afmelding

Bij afmelden minder dan 24 uur voor een gemaakte afspraak, ongeacht de reden, wordt € 50,00 voor gereserveerde tijd in rekening gebracht (No Show). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.