Tarieven

In 2023 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor een behandeling in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ), indien u bent verwezen door uw huisarts en er op de verwijsbrief een diagnose staat vermeld die onder de verzekerde zorg valt.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel valt de behandeling onder het eigen risico (in 2023 bedraagt het eigen risico €385,- . Heeft u bij het afsluiten van de verzekering gekozen voor een vrijwillig eigen risico, dan is het eigenrisico bedrag bij u hoger)

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wel is er bij sommige verzekeraars sprake van een omzetplafond. Mocht deze in de loop van het jaar worden bereikt, dan kunnen wij u verwijzen naar een andere praktijk.

Particuliere nota:
Niet alle klachten vallen onder de verzekerde GGZ-zorg. Aanpassingsstoornis, werk gerelateerde problematiek en relatieproblemen worden niet vanuit de basisverzekering vergoed.
Het particuliere tarief bedraagt in dit geval €115,00 voor een consult van 45 minuten. U kunt deze rekening dan niet indienen bij uw verzekeraar.

Het Zorgprestatiemodel:
Sinds 2022 is er in de GGZ een nieuw bekostigingssysteem van kracht. Het zorgprestatiemodel.
In het zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen. En er is afgesproken hoe de rekening betaald moet worden.
Het tarief per consult wordt bepaald door de duur en aard van het consult. Er gelden verschillende tarieven voor o.a. diagnostiek, therapiesessies, emailcontact en intercollegiaal overleg.
Het is belangrijk dat het voor u duidelijk is voor welke zorg er is betaald. Daarom ziet u op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar uit welke zorgprestaties uw behandeling bestond. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt. Uw zorgverzekeraar kan u helpen om uw declaratieoverzicht te begrijpen. Ook als u vragen heeft over een zorgprestatie kunt u contact opnemen met uw zorgverlener of zorgverzekeraar.

Afmelding
Bij afmelden minder dan 24 uur voor een gemaakte afspraak, ongeacht de reden, wordt € 60,00 voor gereserveerde tijd in rekening gebracht (No Show). De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.