Werkwijze / behandeling

Gesprekken
Het eerste consult is een intake, waarbij we aan het einde van de sessie samen met u de behandeldoelen helder proberen te krijgen en gezamenlijk een behandelplan zullen opstellen. Samen kijken we hoe u met uw huidige kwaliteiten en beperkingen de gewenste doelen kunt bereiken.

Tussentijds zullen we evalueren en indien nodig zal er worden bijgestuurd.

Een standaardconsult duurt 45 minuten.

Indien u hiervoor toestemming geeft, informeren wij uw huisarts over het verloop en de afronding van de behandeling.

Behandeling
Samen met u zal gekeken worden naar de best passende werkwijze en techniek voor uw behandeling.

Bij de behandeling kunnen we gebruik maken van verschillende behandelmethoden, gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van de psychische klachten.

De behandelingsvormen waar wij voornamelijk gebruik van maken zijn:

  • cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • gedragstherapie
  • kortdurende psychodynamische therapie
  • EMDR (dit is een behandelvorm die toegepast wordt bij traumaverwerking)
  • mindfulness
  • runningtherapie
  • ondersteunende gesprekken

We werken evidence based, wat wil zeggen dat wij kiezen voor de behandelmethode die, bewezen is het meest effectief te zijn voor uw klacht.

Klachten
Bent u niet tevreden over de behandeling, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk bespreken met uw behandelaar of een van de andere psychologen. Mocht dit niet tot een goede oplossing leiden dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging. In het kwaliteitsstatuut van de behandelaar staat vermeld bij welke klachtencommissie hij of zij is aangesloten.